Tại sao người ta lại rải đá dọc theo đường ray xe lửa?

Tại sao người ta lại rải đá dọc theo đường ray xe lửa?

Comments

comments