Tại sao Tôn Ngộ Không lại giấu cây gậy như ý ở tai mà không phải chỗ khác?

Tại sao Tôn Ngộ Không lại giấu cây gậy như ý ở tai mà không phải chỗ khác?

Comments

comments