Tâm phải biết buông bỏ thì đời mới nở hoa, lòng không còn nặng nề thân thể mới tự tại…

Tâm phải biết buông bỏ thì đời mới nở hoa, lòng không còn nặng nề thân thể mới tự tại…

Comments

comments