Thanh Hóa: Du khách bức xúc vì chủ khách sạn đòi thêm 300.000đ/phòng do không ăn đủ 3 bữa tại đây

Thanh Hóa: Du khách bức xúc vì chủ khách sạn đòi thêm 300.000đ/phòng do không ăn đủ 3 bữa tại đây

Comments

comments