Tức giận giống như cục than hồng, ném nó vào người khác bạn là người bị thiêu cháy đầu tiên

Tức giận giống như cục than hồng, ném nó vào người khác bạn là người bị thiêu cháy đầu tiên

Comments

comments