Tướng do tâm sinh: Phật dạy người luôn nhân hậu, càng lớn sẽ càng xinh đẹp

Tướng do tâm sinh: Phật dạy người luôn nhân hậu, càng lớn sẽ càng xinh đẹp

Comments

comments