“Tướng phu thê” có phải chỉ là 2 vợ chồng giống nhau?

“Tướng phu thê” có phải chỉ là 2 vợ chồng giống nhau?

Comments

comments