Vì sao trước khi đi chơi xa phải bỏ đồng xu vào tủ lạnh?

Vì sao trước khi đi chơi xa phải bỏ đồng xu vào tủ lạnh?

Comments

comments